Nyhet | 2011-01-26 | 17:03

Förbättrat skydd på Forsmark och Ringhals

Kärnkraftverken Forsmark och Ringhals fysiska skydd får godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten. Däremot vill myndigheten att Forsmark fortsätter att analysera förmågan hos organisationen vid liknande händelser som den i fjol då Greenpeace-aktivister tog sig in på anläggningens område. I juni 2010, två dagar efter det att Greenpeace-aktivister tog sig in på Forsmarksverkets område, beslöt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att begära in analyser från bland andra kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn av åtgärder för att förbättra anläggningarnas fysiska skydd. Nu har SSM granskat analyserna och åtgärdsprogrammen och myndigheten ger både Forsmark och Ringhals godkänt. Däremot vill SSM att Forsmark vidareutvecklar analysen av ”förmågan hos organisationen, ledningen och styrningen vid anläggningen under antagonistiska händelser.” – Vi är av samma uppfattning som SSM. Det är centralt att se alla delar av säkerheten vid kärntekniska anläggningar som en helhet och betydelsefullt för vårt säkerhetskulturarbete. Vi kommer även fortsättningsvis att svara mot myndighetens kravbild och komplettera med förtydliganden i de analyser och åtgärdsprogram som vi tar fram och som SSM efterfrågar och behöver i sitt arbete, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef vid Forsmark. SSM framhåller vikten av att anläggningarna i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn vidtar åtgärder utanför de yttre staketen, det så kallade områdesskyddet, för att ytterligare försvåra intrång. – Vi har ingen annan uppfattning än SSM i den här frågan heller och har bland annat utökat skyddsobjektsgränsen vilket förbättrar våra insatsmöjligheter. Och vi har även sedan tidigare förbättrat skyddet mot fordonsintrång, säger Tomas Hägg. Läs Strålsäkerhetsmyndighetens granskning.