Nyhet | 2011-11-09 | 12:10

Förbättringsarbetet på Ringhals ska fortsätta

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har granskat Ringhals senaste halvårsredovisning av åtgärder för att stärka säkerhetskulturen. SSM ser goda effekter av arbetet men ser behov av ett fortsatt förbättringsarbete.

– Vi har i Ringhals de senaste två åren genomfört ett omfattande program för att utveckla säkerheten i vårt arbete, konstaterar vd Bertil Dihné.

– Vi ser fortfarande en del brister, något som myndigheten också påtalat, och vi har sedan en tid tillbaka analyserat och övervägt åtgärder. Vi kommer nu fortsätta med arbetet och fokusera på frågorna som SSM har pekat på, fortsätter han.

Syftet med myndighetens granskning är att bedöma hur Ringhals arbete med åtgärdsprogrammet går och hur Ringhals följer upp och utvärderar effekterna av åtgärderna.

Myndigheten bedömer att de flesta åtgärderna och aktiviteterna i Ringhals förbättringsarbete är igångsatta och fortgår i princip enligt plan. SSM delar uppfattningen att goda effekter av arbetet syns i organisationen, men med anledning av inträffade händelser under året, behöver Ringhals ha ett fortsatt starkt fokus på åtgärdsprogrammet för att uppnå de förväntade effekterna. Ringhals behöver även värdera om vidtagna åtgärder är de rätta eller tillräckliga.

Bakgrund:

Strålsäkerhetsmyndigheten fattade beslut om drift med särskilda villkor för Ringhals i juli 2009. Sedan dess har Ringhals AB tagit fram ett åtgärdsprogram som följs upp halvårsvis. Genom åtgärdsprogrammen ska man komma tillrätta med brister i säkerhetsarbetet och uppnå ett högre säkerhetsmedvetande i organisationen. Den halvårsredovisning som Strålsäkerhetsmyndigheten nu har granskat är den tredje i ordningen.

Läs pressmeddelande och rapport på SSM:s hemsida
(nytt fönster)
 
Informationslämnare: Anna Stålnacke, Kommunikation Ringhals