Nyhet | 2009-05-06 | 10:15

Förberedelse för effekthöjning av Forsmark 2

Till hösten är det dags för revision på Forsmark 2. Då ska anläggningen byggas om för att förstärka reaktorsäkerheten och förbereda en effekthöjning med 120 MW.

Förberedelserna för en effekthöjning av Forsmark 2 startade i slutet av 2004. Under revisionen kommer reaktorsäkerhetshöjande åtgärder, åldringsrelaterade utbyten och åtgärder som möjliggör högre reaktoreffekt att utföras. Man är ungefär halvvägs kommen med arbetet, som beräknas ta omkring 890 000 timmar i anspråk på Forsmark. Många förberedelser har gjorts under tidigare revisioner och under drift.
– Vi har till exempel säkerställt att vägarna håller när komponenter på flera hundra ton ska fraktas hit. Vissa interndelar är så stora att staket måste rivas eller kran användas för att lyfta in dem, berättar Håkan Mårtensson, projektledare för effekthöjningsprojektet.

Mellanöverhettare

Här pågår tillverkningskontroll av mantel till de nya mellanöverhettarna

Under Forsmarks 2:s revision, med start den 13 september, ingår runt 20 olika ändringar i anläggningen. Exempelvis byts interndelar i reaktorn, huvudkylvattenpumpar för turbinerna, mellanöverhettare, ångskalventiler och högtrycksturbiner.
– Det är inte bara för att möjliggöra högre effektuttag som komponenter byts ut under revisionen. Andra skäl är ålder, säkerhet, miljö och verkningsgradsförbättring, säger Håkan Mårtensson som förklarar att åtgärderna också förlänger livslängden av Forsmark 2.

Forsmark inväntar tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att kunna höja effekten på reaktorn. Först därefter kan mer el levereras till det svenska kraftnätet.
– Då kommer reaktorn att stoppas en kort tid för att justera driftområde och snabbstoppsvillkor innan vi kan köra med den högre effekten på 1110 MW, berättar Håkan Mårtensson.

Revisionsprojektledare Michael Jansson och Håkan Mårtensson

Revisionsprojektledare Michael Jansson och Håkan Mårtensson vid en inre ångskalventil, en av många komponenter som ska bytas ut i samband med revisionen på Forsmark 2.