Nyhet | 2010-06-18 | 14:10

Förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer slopat av riksdagen

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Förslaget innebär att gamla kärnkraftsreaktorer som tas ur drift får ersättas av nya.

Enligt beslutet får nya reaktorer endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt får inte fler än dagens tio reaktorer finnas.

Riksdagens beslut