Nyhet | 2013-06-12 | 10:15

Fördröjd återstart av Forsmark 3

Måndag den 10 juni skickade Forsmark in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få tillstånd för återstart av Forsmark 3. Tillstånd krävs eftersom elstörningen vid Forsmark 3 den 30 maj klassats som en kategori 1-händelse.

Ansökan består bland annat av flera omfattande analyser. Ansökan och dokumentation granskas nu av Strålsäkerhetsmyndigheten. Denna granskning kommer att ta ett antal dagar vilket gör att Forsmark bedömer att återstarten av Forsmark 3 kan komma att fördröjas några dygn.

Nytt datum för återstart bedöms bli den 21 juni.

Informationen uppdaterad 2013-06-18