Nyhet | 2011-12-01 | 16:32

Fördubblad fiskuppvandring i Lilla Edet

Summeringen av 2011 års fiskuppvandring i fisktrappan i Lilla Edet är nu avklarad. Nära 2.000 fiskar har passerat den nya fisktrappan fram till 1 november. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Uppvandringsperioden är ännu inte avslutad och det redovisade antalet avser till och med oktober månad. Fisktrappan är öppen till den 30 november. Totalt har 1.969 fiskar vandrat förbi Lilla Edets kraftverk mot 1.064 förra året. Årets fisk fördelar sig på 1.088 öringar och 881 laxar. [caption id="attachment_14665" align="alignright" width="300" caption="Kraftstationen i Lilla Edet från luften"]Kraftstationen i Lilla Edet från luften[/caption] – Det är glädjande att se att förra årets låga uppvandring till stor del berodde på yttre omständigheter, som tidigare sjukdomsutbrott i älven, och inte på fisktrappan i sig, säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft AB. Gamla fisktrappan öppen Den nya fisktrappan godkändes av Miljödomstoleln 1984 och domen fastställdes efter en prövotid 2005. Domen grundar sig alltså på en ny miljölagstiftning. Den gamla fisktrappan i Lilla Edet försvann då ur domen eftersom den nya ansågs uppfylla kraven. Sommaren 2011 bestämde dock Vattenfall att även hålla den gamla fisktrappan öppen för att möta önskemål från bland andra sportfiskare. – Vi har tagit till oss av synpunkterna från allmänheten om den gamla fisktrappan och hoppas att den kunnat bidra positivt till fiskbeståndet uppströms Lila Edet, säger Richard Holmgren.