Nyhet | 2008-06-02 | 15:05

Företagsnätverket Industri45 blir ARENA 45

Namnbyte och justerad affärsidé är huvudpunkterna i företagsnätverkets nya färdriktning som fastställdes på föreningsstämman i fredag den 23 maj.

Företagsnätverket Industri45 blir ARENA 45

En entusiastisk skara medlemsföretagare tog del av Framtidsgruppens förslag inför de historiska besluten. Med support från tre stora aktörer kan nu föreningen och dess medlemmar satsa för fullt för att utveckla sina egna företag och bidra till ett växande näringsliv i Norrlands Inland.

Den Framtidsgrupp som tillsattes i höstas presenterade sina förslag vid föreningsstämman i slutet av förra veckan. Förslagen syftar till att säkra verksamheten långsiktigt både innehållsligt och ekonomiskt. Stämman beslutade att bifalla gruppens
samtliga förslag.

I korthet innebär förslagen:

  • Föreningen öppnar sin verksamhet för alla företag ”som producerar varor eller tjänster inom föreningens geografiska område”. Alltså inte bara Industriföretag utan alla företag som vill vara med och arbeta för sin egen och områdets tillväxt.
  • Affärsidén justerades och fick följande formulering: Vi skapar och tillhandahåller berikande mötesplatser som ger energi och näring för företag som producerar varor och tjänster i Norrland Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser mellan politik och företagande som ger energi och näring till ett utvecklat och framgångsrikt näringsliv i Norrlands Inland.
  • Föreningen ändrar namn till ARENA 45 ekonomisk förening. Namnändringen ska tydliggöra och förstärka den nya inriktningen.

Förslagen är grundade dels på egna erfarenheter från den hittillsvarande verksamheten och har också stöd i den delrapport ang. utvärderingen av Industri 45:s verksamhet som konsulten Gun From gav vid stämman.

- Vi ska i framtiden vara en ARENA och en mötesplats för företagare i inlandet som på olika sätt vill samarbeta för utveckling av sina företag och för utveckling av inlandet, säger verksamhetsledare Lars-Gustav Eriksson.

Förändringarna kommer att ske successivt och vara helt genomförda i oktober.

Finansiärer för framtiden

Vid stämman presenterades också tre stora aktörer som kraftfullt kommer att bidra till nätverkets finansiering. Finansiering från Vattenfall Inlandskraft AB, Skellefteå Kraft AB och Sveaskog tillsammans med serviceavgifter från medlemsföretagen kommer att säkra verksamheten de närmste åren.

- Genom att vi nu har en överenskommelse med Vattenfall Inlandskraft., Sveaskog och Skellefteå Kraft kan vi satsa framåt och fortsätta att arbeta för tillväxt i inlandet. Det känns väldigt stimulerande att stora aktörer och små entreprenörer kan gå hand i hand för att arbeta för tillväxt i inlandet, säger Mats Paulsson styrelseordförande.

100 medlemmar innan nyår !

Ett viktigt förslag som Framtidsgruppen lägger fram är att nätverket också nu öppnar sig för alla typer av företag i inlandet, alltså inte bara industriföretag.

För att manifestera den nya inriktningen kom man överens om att tillsamman arbeta för att man innan årsskiftet minst ska fördubbla medlemsantalet.

- Det är ett viktigt steg i nätverkets utveckling, för vi är övertygade om att det i alla branscher finns kreativa och duktiga företagare som vill delta i utvecklingsarbetet och samarbetet över olika branschgränser har stor betydelse för att nå resultat.

Mer information :

Arena45: Lars-Gustav Eriksson, 070-352 02 52 eller 0940-144 99.