Nyhet | 2007-11-23 | 16:07

Förhastade spekulationer om tyska organisationen

Med anledning av att spekulationer förekommit i den tyska tidningen Die Welt om förändringar i Vattenfall Europes organisation och ledning vill Vattenfall informera om att Vattenfall Europes verkställande ledning och styrelse diskuterar möjligheter att anpassa företagsstrukturen till de europaövergripande aktiviteterna.

– Avsikten är att nå en lösning i stor enighet utan tidspress. Styrelsen för Vattenfall Europe kommer att behandla denna fråga vid sitt nästa möte den 7 december, säger Knut Leman, kommunikationsdirektör Vattenfall AB.

Kontaktperson: Maria Parent

Maria Parent