Nyhet | 2008-12-09 | 12:28

Förlängd avställning av F3

Inspektionen av styrstavarna vid Forsmark 3 avslutades i helgen och det finns ett preliminärt resultat av inspektionen. Säkerhetsgranskningen av dokumentationen påbörjas omedelbart.

I slutet av veckans planeras återställningen av anläggningen att kunna påbörjas. Återstart beräknas kunna ske tidigast den 23 december under förutsättning att Forsmark för tillstånd till detta av SSM.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05