Nyhet | 2008-06-16 | 19:30

Förlängd avställning vid Forsmark 2

För att säkerställa att det åsknedslag som gav en nätstörning vid Forsmark 2 i fredags inte haft någon negativ påverkan på bränslet kommer Forsmark tillsammans med bränsleleverantören att genomföra en analys av den eventuella bränslepåverkan.

Störningen innebar dock aldrig någon påverkan på omgivningen. Innan arbetet med analysen med den eventuella bränslepåverkan är klart kommer Forsmark 2 inte att återstarta. Produktionsstoppet beräknas vara två veckor.

För att undvika upprepning vid en nätstörning i framtiden har Forsmark valt att inte tillgodoräkna sig de marginaler som den särskilda utrustning som skyddar bränslet vid större elstörningar ger. Det innebär för Forsmark 1 och Forsmark 2 att man istället kör med något reducerad effekt fram till nästa års revision.

För ytterligare information kontakta

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05