Nyhet | 2008-10-22 | 13:40

Förlängd revision på Ringhals 1

Ringhals 1 förlänger årets revisionsavställning på grund av tekniska problem i ett av reaktorsystemen.

Under årets revision har en mindre ombyggnad skett i systemet och vid de prov som genomfördes efter ombyggnaden upptäcktes problemet. Ringhals har arbetat med en lösning men ytterligare arbete krävs.
Återstarten är planerad till den 2 november.

Information angående aktuellt driftläge på Ringhals 1

Läs mer

Årets revisioner på Ringhals