Nyhet | 2010-10-19 | 17:49

Förnyat drifttillstånd för Forsmark 3

Strålsäkerhetsmyndigheten ger Forsmark 3 klartecken för fortsatt drift efter årets revision.

Revisionen vid Forsmark 3 håller på att avslutas. Utförliga provningar av styrstavarna har gjorts under revisionen och resultaten visar att inga sprickbildningar finns i styrstavsförlängarna. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför beslutat om fortsatt drifttillstånd för Forsmark 3.

Revisionen vid Forsmark 3 påbörjades den 12 september. Efter beslut om två dygns förlängning är revisionen nu planerad att avslutas lördag den 23 oktober.

SSM:s beslut

Styrstavarna felfria vid Forsmark 3