Nyhet | 2012-09-07 | 15:56

Förnyelse av fem vattenkraftverk i Jämtland

För första gången sedan de byggdes, majoriteten redan på 1940- och 50-talet, kommer Vattenfalls fem vattenkraftverk i Ragunda kommun att förnyas. Det innebär att turbiner och generatorer byts eller renoveras, dammsäkerhetsarbeten samt att kraftverken förses med hydrauliska högtryckssystem för bland annat öppning av luckor. Arbetena är planerade sedan en tid tillbaka och den totala investeringskostnaden beräknas till 1,5 miljarder kronor. När allt är klart, kommer verkningsgraden att ha ökat med ungefär 1,5 procent, vilket är en hel del när det gäller vattenkraft. – Generellt sett har vattenkraft en hög verkningsgrad, ungefär 90 procent. En ökning med 1,5 procent ger sammantaget en stor produktionsökning. Det är en av anledningarna till varför vattenkraft är så speciell, säger Christer Ljunggren, anläggningschef på Vattenfall Vattenkraft. En annan sak som gör de aktuella vattenkraftverken lite speciella är att de till största delen fortfarande består av originaldelar. Nu förnyas kraftverken för att kunna producera förnybar el i 40 år till. Utvecklingen har gått framåt sedan kraftverken byggdes och nya turbiner och/eller generatorer är det som främst ger en ökning av den totala verkningsgraden. Huvuddelen av arbetet utförs av de internationella leverantörernas (turbiner, generatorer) egen personal. De anlitar i sin tur lokala underentreprenörer så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om måleri- och snickarentreprenader. Lokala företagare med restaurang och hotellverksamhet, mataffärer, bensinstationer med flera kommer också säkert att märka av när arbetena startar. Fakta förnyelsearbete Ragunda • De fem kraftverk som ska förnyas är Hölleforsen, Stadsforsen, Stugun, Näverede och Midskog. • Arbetena påbörjas våren 2014 och beräknas vara avslutade 2018. • Total investeringskostnad för de fem kraftverken är 1,5 miljarder kronor.