Nyhet | 2008-01-08 | 10:00

Förnyelse av Laxede kraftstation

Våra konsulter har genomfört förstudie och utredning inför förnyelse av Laxede vattenkraftstation, aggregat 1 och 2 inklusive transformator T1.

Dessutom ingick vidmakthållande åtgärder på aggregat 3 samt förnyelse av intagshydraulik och hjälpsystem. Uppdraget startade i början av september 2007 och resulterade i en förstudierapport innan årsskiftet. Givet ett positivt TG1-beslut i januari fortsätter uppdraget med ett mer detaljerat utredningsskede som presenteras i april 2008.

Uppdraget är helt bemannat inom Power Consultant med handläggare för turbin, generator, elkraft, lokalkraft, mekanik, bygg och kontrollanläggning samt projektledning. Projektgruppen omfattar 18 personer.

Genomförandet kommer att ske i flera etapper. 2013 är hela uppdraget planerat att vara klart med en väsentligt förbättrad station med ökad produktivitet som resultat.

Laxede kraftstation är den tredje stationen från Lule älvs mynning, ca 100 kilometer från Luleå. Det är en ovanjordstation med tre aggregat, varav två togs i drift 1962-63 och det tredje 1986. Installerad effekt är 207 MW och normalårsproduktionen är 885 GWh.