Nyhet | 2010-12-06 | 13:30

Forskning med konkret resultat

Halverad tid för tätningsprovning av reaktorinneslutningarna. Det är resultatet av nya metoder och rön från ett forskningsprojekt på Ringhals.

– En mycket lyckad satsning, konstaterar Anders Byström, Ringhals specialist på tryck och täthet.

I Sverige måste reaktorinneslutningarnas täthet provas tre gånger under en tioårsperiod. Det är betydligt oftare än i exempelvis Finland, Belgien och Frankrike. För att inte tala om USA där inneslutningarna bara testas vart 15:e år. Det är med den utgångspunkten Anders Byström drivit sitt utvecklingsarbete:

– Jag har sysslat med täthetsprovning i många år och funderat över hur man skulle kunna mäta detta på ett bättre och snabbare sätt, berättar han.

Så sker mätningen
Täthetsprovet går till så att luft pumpas in i reaktorinneslutningen till ”haveritryck”, omkring fyra bar. För att sedan släppas ut igen när mätningarna pågått i minst 16 timmar. Totalt har hela proceduren handlat om två till tre dygns arbete.

Täthetsprovning pågår

Årets täthetsprovning på Ringhals 3 kunde genomföras 20 timmar snabbare, bland annat med hjälp av tio dieselkompressorer som höjde trycket i inneslutningen på kortare tid. Resultatet visade att inneslutningen är i god kondition.

Halverad tidsåtgång
Genom att fördubbla antalet kompressorer, anpassa luften till förhållandena i inneslutningen och sedan snabbare släppa ut den genom fler hål halverades den tiden för täthetsprovet som genomfördes i år på Ringhals 3.

– Tiden kan ju istället användas för elproduktion, utan att vi för den skull gett avkall på säkerheten eller kontrollen av inneslutningen, säger Anders.

Arbetsgruppen

Gänget bakom lyckad forskning om reaktorinneslutningarnas täthet och provning. Från vänster Ingemar Augustsson, Jan Gustavsson, Anders Byström, Johanna Spåls och Patrik Kilstam.

Fakta om CAT – Containment Air Test
• Tio istället för fem kompressorer pumpar in 200 000 kubikmeter luft och höjer trycket fortare
• Luften kyls och anpassas till förhållandena i inneslutningen (ingen lång stabiliseringsfas krävs)
• Snabbare sänkning av trycket genom fler utlopp (specialtillstånd erhölls av Strålsäkerhetsmyndigheten)
• Total tidsvinst 1-2 dygn

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor