Nyhet | 2009-03-06 | 15:35

Forskning om havsörnar och vindkraft

Vattenfall skapar nu ett forskningsprogram om havsörnar och vindkraft. Experter knyts till ett pågående projekt i Forsmark om möjligheterna för samexistens mellan örnar och vindkraftverk.

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga upp till 15 vindkraftverk på land vid Biotestsjön i Forsmark i norra Uppland. För att ta ansvar för det rika fågelliv som utvecklats genom åren vid Biotestsjön arbetar Vattenfall för att bidra till ökad kunskap om möjligheterna för samexistens för örnar och vindkraftverk.
Ett forskningsprogram om havsörnar och vindkraft skapas nu när experter kopplas till projektet. Resultatet, som ska vara tillgängliga för alla, kan komma att få stor betydelse för pågående vindkraftsetablering och möjligheterna att nå rådande högt ställda klimatmål.

Forskningsprogrammet är en uppföljning av den studie om havsörnar vid Biotestsjön vid Forsmark kärnkraftverk som Vattenfall initierade för ett år sedan.
Studien som genomförts av experter och som presenterades måndagen den 2 mars 2009, visar att havsörnarnas beteende och flygmönster gör riskerna begränsade. De flesta örnar flyger under de planerade rotorhöjderna.

Mer information

Havsörnsstudie vid Forsmark och Biotestsjön
Läs mer om Forsmark vindkraftpark