Nyhet | 2011-01-13 | 13:20

Forskning spårar ”försvunnen” luft

Flera forskningsprojekt pågår på Ringhals när det gäller reaktorinneslutningarna. Undersökningar visar nu att inneslutningarna är tätare än vad som tidigare kunnat redovisas.

En liten mängd luft försvinner ur inneslutningen när den är trycksatt – 7,3 kubikmeter luft i timmen. Tidigare har detta tolkats och redovisats som att all den luften lämnar inneslutningen.

– Man har ju undrat över vart den luften tar vägen. Vår hypotes är att luften läcker in i betongen vilket vi vetenskapligt velat undersöka, berättar Anders Byström, Ringhals specialist på tryck och täthet.

Reaktorinneslutningen på Ringhals 3

Luftigt material
Tryckvattenreaktorernas inneslutningsvägg består av cirka 1,1 meter tjock betong runt en ingjuten tätplåt som omges av horisontella och vertikala spännkablar. Omkring 8 000 kubikmeter betong finns i en reaktorinneslutning.

– Betong är rätt så luftigt, över tio procent består av porer fyllda med luft och vatten, berättar Ringhals betongspecialist Jan Gustavsson.

Detta skulle kunna ge en fingervisning om vart luften tar vägen.

– Bara någon procent av porerna i betongen behövs för att förklara läckaget, det handlar alltså snarare om inläckage i betongen än utläckage från inneslutningen, säger Anders.

Vetenskapliga tester
Redan för några år sedan började denna hypotes testas. I samarbete med tekniska högskolan i Lund gjordes också ett examensarbete om saken. Under den senaste revisionsavställningen på Ringhals 3 testades tankegången också rent vetenskapligt. På plats fanns då en av världens främsta experter på området, George Van Wert från USA. 17 tryckgivare borrades in i betongen på olika djup för att kunna följa händelseförloppet när inneslutningen trycksattes. Liknande mätningar gjordes på Ringhals 2 2007 och Ringhals 4 för två år sedan.

– Helt klart visar mätningarna att luft hamnar i betongens porer, säger Jan. Vi vet ännu inte hur mycket, men troligen hamnar allt där, mycket lite läcker ut.

– Under årets revisioner ska ytterligare mätningar göras. Då ska vi också bjuda in Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att ta del av det praktiska arbetet och resultaten på plats, säger Anders.

Anders Byström och Jan Gustavsson
– Det är porerna i betongen som tar hand om luften, säger specialisterna Anders Byström och Jan Gustavsson, på god väg att vetenskapligt bevisa att reaktorinneslutningarna är bättre än vad man tidigare trott. Foto: JS Media

Läs mer
Forskning med konkret resultat