Nyhet | 2010-02-26 | 12:14

Förslag att avläsa elmätare varje timma

Regeringen vill ändra på reglerna för hur ofta hushållens elmätare ska avläsas, från dagens månadsavläsning till timmätning. Om detta rapporteras i bland annat SR EkotSvD och DN. Vattenfall tror att timmätning kan förändra kundernas energiförbrukning. – Vi stödjer principiellt inriktningen att tillhandahålla timvärden till kunderna, men samhällsnyttan måste ställas i proportion till investeringen. I slutändan är det alltid kunderna som får betala, säger Annika Viklund, lokalnätschef på Vattenfall Distribution. – Vi tror att timmätning kan förändra kundernas energiförbrukning. Vattenfall ligger långt framme för att tekniskt kunna genomföra förändringen. Detta är en omfattande omställning som kommer att innebära ökad kvalité i vår leverans, säger Annika Viklund.