Nyhet | 2011-02-01 | 11:39

Forsmark 1 först ut med revision

Snart revision på Forsmark1

Årets första revision på Forsmark äger rum på Forsmark 1. Med start den 10 april och avslut den 19 juni är det också årets längsta.

2011 års omfattande revision på Forsmark 1 är planerad att pågå i 70 dygn. Under revisionen kommer cirka 1 200 personer att utföra flera tusen små och stora jobb.

Antalet anläggningsändringar är många och i stort sett desamma som de som gjordes vid Forsmark 2:s stora revision 2009. Skillnaderna ligger främst i att högtryckturbinernas inloppsventiler inte kommer att bytas ut i år och att reaktorns interndelar byttes ut redan 2010.

Detta är några av revisionens största projekt:

  • byte av mellanöverhettare
  • automatisering av det så kallade borsystemet, ett av de reservsystem som finns för att stänga av reaktorn
  • byte av reaktorinneslutningens inre ångskalventiler
  • installation av högtrycksdränagepumpar
  • åtgärder på högtrycksturbinerna
  • uppgradering av huvudkylvattenpumpar

Revisionstider för 2011
Förra årets revisioner