Nyhet | 2013-11-12 | 14:17

Forsmark 1 ställer av en turbin

Forsmark 1 ställer av en av sina två turbiner för att åtgärda en dränageledning.

Dränageledningen sitter i läckageuppsamlingssystemet för bland annat matarvattensystemet, som återför processvatten till reaktorn. 

Tills vidare kommer Forsmark 1 att ligga på 480 megawatt.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson
070-5300513