Nyhet | 2012-08-03 | 14:47

Forsmark 1 ställs av efter rekordlång driftsäsong

Forsmark 1

På söndag förmiddag planerar Forsmark 1 att ställa av för en 30 dygn lång revision. Anläggningen har varit i drift sedan i slutet av juni 2011 då Forsmark 1 fasade till kraftnätet efter fjolårets avställning.

Forsmark 1 kommer att ha producerat cirka 9,5 TWh under årets driftsäsong på över 400 dygn. Den höga produktionssiffran beror både på den långa driftsäsongen och på att anläggningen inte har haft några driftstopp.

Forsmark 1 är den reaktor som har årets sista revision av Forsmarks tre reaktorer. Under den månadslånga avställningen kommer bränsle att bytas, kontroller genomföras samt moderniserings- service- och säkerhetshöjande arbeten att genomföras. Ungefär 700 entreprenörer hyrs in under perioden.

Ett av de större säkerhetshöjande projekten under avställningen är att jordbävningssäkra ställverken till de dieselaggregat som förser anläggningen med reservkraft. Ett annat är installation av nya inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn i ett långtidsförlopp. Ett stort projekt är också kontroll och provning av stativben till moderatortanken som sitter i reaktorn. Ett antal av lågtrycksturbinens skovlar kommer också att undersökas.

Revisionen är planerad att pågå mellan den 5 augusti och den 4 september.