Nyhet | 2009-10-01 | 16:58

Forsmark 2 ansluter till nytt ställverk

På Forsmark 2 pågår arbeten med anslutning till ett nytt ställverk. Det gamla ställverket, som hade nått sin tekniska livslängd, har ersatts av ett nybyggt tvåbrytarställverk.

Elmontör Mats Österman kopplar in övervakningssignaler

Förarbetena med byte av ställverk på Forsmark 2 har pågått sedan fjolårets revision och många funktioner har provats före anslutning. Den senaste tiden har man jobbat med att riva och flytta stamnätsledningarna från det gamla ställverket till det nya. För att kunna göra det ställdes Forsmark 1 av ett dygn. Idag fortsatte arbeten med resterande montage och provning.

Huvudman för bygget av det nya ställverket är Svenska Kraftnät, som utför jobben tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp.

Målet med det nya ställverket är att minska risken för störningar och säkra driften i ytterligare 20-25 år. Det gamla 400 kV-ställverket, som är från 1977, hade nått sin tekniska livslängd.

Forsmark 1 anslöt till det nya ställverket under revisionen i somras.

Fakta ställverk

Ett ställverk samlar och fördelar elkraften. Med hjälp av ett ställverk kan man till exempel avskilja felaktiga anläggningsdelar. Kärnan i ett ställverk är en eller flera trefas samlingsskenor, till vilka inkommande och utgående ledningar och transformatorer är anslutna.