Nyhet | 2011-08-15 | 09:45

Forsmark 2 avställd för revision

Forsmark 2

Söndag den 14 augusti ställdes Forsmark 2 av för den årliga översynen. Revisionen är planerad till 21 dygn och återstarten är beräknad till den 4 september.

Ett stort antal underhållsarbeten och säkerhetshöjande arbeten kommer att utföras under perioden. Bland annat görs bränslebyte, turbinöversyn och provning av reaktorns fuktavskiljare. Flera av årets revisionsarbeten är kopplade till kommande effekthöjning.

Revisionens största arbete är att installera rörbrottsförankringar på huvudångsystemet som går från reaktorn till turbinerna. Det är en säkerhetsåtgärd som kommer att minimera eventuella skador vid ett rörbrott.