Nyhet | 2007-06-20 | 14:30

Forsmark 2 gör stopp för åtgärd på en turbin

Forsmark 2 gör ett kortare stopp för att åtgärda ett vattenläckage på en av de två turbinerna i anläggningen. Säkerheten i anläggningen påverkas inte.

För att kunna åtgärda läckaget måste systemet göras trycklöst och därför går man ner till kallt avställd reaktor. Arbetet med tätningen startar sent ikväll. Tidigast under morgondagen kan anläggningen tas i drift igen.