Nyhet | 2012-10-15 | 10:48

Forsmark 2 har fasat efter kort avställning

Söndag eftermiddag fasades Forsmark 2 till kraftnätet efter en fyra dygn lång avställning. Anläggningen har varit avställd för genomförande av de slutliga tekniska justeringarna som krävs för en högre effekt.

Anläggningen är nu på väg upp mot full effekt på samma nivå som före kortstoppet. Den provperiod med högre effekt som var planerad efter fasningen är framflyttad.

Anledningen är att Forsmark behöver skicka kompletterande dokumentation till SSM som behövs för en tredjepartsgranskning. När i tiden provdriften på en högre effekt kan börja går inte att säga. Den planerade effekthöjningen kommer att innebära att den termiska effekten ökas från 2 928 megawatt till 3 253 megawatt.

Uppdaterad 2012-10-15