Nyhet | 2011-07-13 | 09:22

Forsmark 2 höjer märkeffekten

I samband med bytet av högtrycksturbiner 2009 förbättrades verkningsgraden på Forsmark 2 vilket höjde den elektriska effekten på anläggningen. Effekten varierar över året beroende på kylvattentemperaturen. Märkeffekten räknas ut vid åttagradigt kylvatten och har nu ändrats från 990MW till 996MW.

Vid Forsmark 1 byttes högtrycksturbinerna ut vid årets revision. Efter att den kommande driftperioden har utvärderats kommer märkeffekten att höjas även här.

Effekthöjning flyttas fram

Nyligen meddelade SSM att behandlingen av Forsmarks ansökan om provdrift vid högre effekt på Forsmark 2 tidigast påbörjas i januari 2012. Detta beror på tillkommande arbeten till följd av händelserna i Fukushima. För Forsmarks del innebär det att provdrift med högre effekt tidigast kan göras efter revisionen 2012. Forsmark 2 planerar att höja effekten med 120MW.

- Vi fortsätter arbetet med att uppdatera säkerhetsredovisningen inför effekthöjningen. Vi ska vara väl förberedda när det blir dags, säger Ingvar Berglund, driftledning Forsmark 2.

 

*Märkeffekt är den effekt som en apparat är avsedd att arbeta med under normala driftförhållanden. Är det till exempel en trefasmotor som är märkt 5 kW 400V 10A betyder det att man kan ta ut 5 kW på motoraxeln.