Nyhet | 2008-02-18 | 10:00

Forsmark 2 på halv effekt

Vid lördagens ventilprovning upptäcktes att en avtappningsventil ej fungerade normalt. Den ena av Forsmark 2:s turbiner ställdes av i avvaktan på reparation av ventilen. Den andra turbinen fungerar normalt.