Nyhet | 2012-10-10 | 07:56

Forsmark 2 ställs av inför provdrift på högre effekt

Forsmark 2

För att genomföra de slutliga tekniska justeringarna som krävs för en högre effekt vid Forsmark 2 ställs anläggningen av den 10-15 oktober.

I slutet av september gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beskedet att Forsmark 2 får höja effektnivån under en provdriftsperiod. Arbetena med att anpassa Forsmark 2 till en högre effekt har pågått under flera år och nu kvarstår bara de sista justeringarna som kommer att göras under avställningen. I samband med stoppet kommer även ett antal underhållsåtgärder att genomföras.

Efter stoppet kommer effekten gradvis att öka under en cirka fyra veckor lång testperiod. Full effekt är beräknad till månadsskiftet oktober/november. Effekthöjningen vid Forsmark 2 innebär att den termiska effekten ökas från 2 928 megawatt till 3 253 megawatt. Det innebär att den möjliga produktionsförmågan ökar med nästan 1 terawattimme per år, vilket är jämförbart med årsproduktionen vid två vattenkraftverk av Älvkarlebys storlek.