Nyhet | 2009-09-11 | 11:39

Forsmark 3 beräknas fasa kl 17 i morgon

Forsmark 3 beräknas fasa in på kraftnätet igen efter årets revision kl 17.00 i morgon lördagen den 12 september.

Det är en mindre förskjutning i förhållande till ursprunglig tidplan. Fyra timmar efter fasning kommer anläggningen att nå 65% effekt och efter ytterligare fem timmar når man 85% effekt. Forsmark 3 kommer att ligga kvar på den effektnivån under 24 timmar och börjar därefter uppgång mot full effekt som beräknas nås kl 17.00 den 15 september.