Nyhet | 2013-04-25 | 11:09

Forsmark 3 inleder årets revisioner

Revision på Forsmark 3

Årets första revisionsavställning på Forsmark inleds på Forsmark 3. Mellan den 19 maj till 15 juni, kommer drygt 1500 personer att arbeta i anläggningen.

– Det mesta av förberedelsearbete är klart. Det som återstår är finputsning av tidplaner för att optimera samordningen mellan alla planerade arbeten, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare på Forsmark 3.

Årets revision har fokus på underhållsåtgärder, vilket innebär att befintliga komponenter i anläggningen servas eller byts ut. Bland annat kommer en av de tre lågtrycksturbinerna att genomgå en stor översyn.

Ett annat större arbete som ska utföras är byte av två yttre ångskalventiler, vars funktion är att stänga av återmatningen av processvattnet till reaktorn från turbinens kondensor.

Under revisonen kommer även inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn i långtidsförlopp att installeras. Detta är en säkerhetshöjande åtgärd för att möjliggöra anslutning av extern kylutrustning till reaktorn. Motsvarande installation gjordes på Forsmark 1 och 2 under revisionerna 2012.

– Med hjälp av de nya inkopplingsmöjligheterna kommer vatten att kunna hämtas från anläggningen till en extern kylutrustning, som återför vattnet till reaktorinneslutningen via ett sprinklersystem. Ytterligare en säkerhetsåtgärd för att säkerhetsställa kyla till reaktorinneslutningen under en betydligt längre tid, förklarar Kenneth Stensson.

Årets revisioner på Forsmark