Nyhet | 2009-08-26 | 16:52

Forsmark 3 redo för återstart

De första viktiga analyserna som gjorts med anledning av mindre sprickor i styrstavsförlängare, skaften till styrstavarna i Forsmark 3, är genomförda och reaktorn är redo för fortsatt drift.

Forsmark 3 som har totalt 169 styrstavar får 104 nya stavar, bland annat utan svetsskarvar och med tryckpolerad yta för att öka tåligheten mot sprickbildning. Övriga 65 styrstavar har antingen fått nya skaft eller varit utan skador och behöver därför inte bytas ut.Omkring 50 procent av de kontrollerade stavarna har visat tecken på någon slags defekt och har därför kasserats. För att säkerställa att samtliga sprickor skulle upptäckas har övergripande mätmetoder som ger stora marginaler använts.– De inledande undersökningarna har bland annat gjorts med ultraljud som slår lite bredare. Vi kommer att fortsätta utreda med mer exakta mätmetoder och det är mycket möjligt att antalet felaktiga stavar då kommer att minska. Med en fullständig grundorsaksanalys får vi också det underlag som vi behöver för att slutligen åtgärda frågan, säger Claes-Inge Andersson som är kommunikationschef vid Forsmarks kärnkraftverk.Styrstavsfunktionen har hela tiden, även med de konstaterade mindre sprickorna, varit säkerställd och är i och med detta verifierad. Forsmarks Kraftgrupp har därför lämnat sitt underlag med ansökan om återstart till Strålsäkerhetsmyndigheten.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13
Tomas Hägg, Biträdande Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72