Nyhet | 2008-10-20 | 11:24

Forsmark 3 ställer av för kontroll av styrstavar

Forsmark 3 kommer att ställas av i morgon tisdag för att genomföra en kontroll av styrstavarna i reaktorn.

Anledningen är att man vid Oskarshamn 3 – som är av samma konstruktion som Forsmark 3 – drabbats av ett brott på en styrstav. Dessutom har man vid efterföljande kontroll hittat sprickbildningar i ytterligare styrstavar vid Oskarshamn 3.

Forsmark 1 och Forsmark 2 har en annan konstruktion på styrstavarna. Baserat på nuvarande information finns ingen indikation på brister i dessa styrstavar.

Kontrollen av styrstavarna vid Forsmark 3 beräknas ta tio dygn.

För ytterligare information kontakta: Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05