Nyhet | 2013-06-24 | 19:53

Forsmark 3 startar efter revision

Forsmarks Kraftgrupp har, efter elstörningen under årets revision i slutet av maj, fått tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM att återigen starta Forsmark 3. Åtgärder för återstart genomförs omedelbart där anläggningen beräknas kunna fasa till det svenska kraftnätet den 26 juni och nå full effekt den 28 juni.

Det var under den årliga avställningen för underhåll och service av Forsmark 3 som anläggningen drabbades av en elstörning och tappade inmatningen av el från det yttre 400 kV-nätet. Störningen klassades av Forsmark som en så kallad kategori 1-händelse, helt enligt SSM:s föreskrifter. Det innebär bland annat att myndigheten ska ge sitt godkännande innan anläggningen får startas igen.

– Vi bedömer att Forsmark kan återstarta reaktor 3. Detta förutsatt att bolaget bland annat inför ett antal kompensatoriska åtgärder och utökar övervakningen i det centrala kontrollrummet. Dessutom ska kontroller av utvalda komponenter vara genomförda och ha utfallit med godkänt resultat innan någon återstart får ske, säger Leif Karlsson, enhetschef vid SSM.

Forsmark kommer också senast den 31 oktober 2013 att skicka redovisning med fördjupad analys om grundorsaken till elstörningen och en tidssatt åtgärdsplan för långsiktiga åtgärder till SSM, i enlighet med myndighetens beslut.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
tel: 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se

Biträdande kommunikationschef Tomas Hägg
tel: 070-3621772
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se