Nyhet | 2010-07-09 | 13:00

Forsmark analyserar Greenpeace intrång

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, publicerade i dag sitt föreläggande som utgår ifrån Raskrapporten, den snabbutredning som myndigheten gjorde efter Greenpeace intrång på Forsmark i mitten av juni i år. Såväl Raskrapporten som SSM:s föreläggande stämmer väl överens med Forsmarks Kraftgrupps syn på vikten av att utreda, analysera och utvärdera händelsen.

SSM:s föreläggande bekräftar Forsmarks Kraftgrupps uppfattning om att kärnkraftverket i egna analyser ska se över om områdesskydd och skalskydd samt organisation, ledning, styrning och arbetsförutsättningar för åtgärder inom området fysiskt skydd behöver kompletteras eller förbättras.

– Det här ger oss mycket goda möjligheter att utreda, analysera och utvärdera behovet av att komplettera och förbättra dessa delar, säger Tomas Hägg som är biträdande kommunikationschef för Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmarks Kraftgrupp har redan förstärkt sitt fysiska skydd efter Greenpeace aktion. Bland annat har åtgärder vidtagits för att försvåra en upprepning av ett intrång där fordon skulle kunna användas på ett liknande sätt som vid intrånget i juni.

– Vi uppfattar att SSM anser att vår bevakningsorganisation fungerade bra i samband med aktionen. Samtidigt är det viktigt att dra nytta och lärdom av händelsen på alla tänkbara sätt. Vi kommer att fortsätta analysera olika behov av åtgärder och i samband med detta vidare se över vårt områdesskydd och skalskydd, säger Tomas Hägg.

För mer information kontakta:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72.

Läs mer Forsmark:
Forsmark förstärker sitt fysiska skydd
Säkerhet vid våra kärnkraftverk

Läs mer SSM:
Raskutredning i samband med Greenpeace intrång på Forsmarks Kärnkraftverk
Nyhet - Krav med anledning av intrånget på Forsmarks Kärnkraftverk
Föreläggande - Beslut med anledning av obehörigt intrång på Forsmarksverket