Nyhet | 2011-04-04 | 09:38

Forsmark bistår Fukushima

Forsmarks Kraftgrupp har, via sin leverantör av audiovisuella övervakningssystem för radioaktiv miljö, gått med på en förfrågan från Fukushima om att bistå det jordbävningsdrabbade kraftverket i Japan genom att ställa en leverans av avancerade kameror till deras förfogande.

Det är det japanska kraftbolaget TEPCO som genom Hitachi-GE ställt en förfrågan till Forsmarks leverantör, ISEC i Höganäs, om skyndsamma leveranser av kameror för övervakning av tekniska installationer i anläggningen. Samma typ av kameror var planerade att bytas ut i Forsmark vid årets revisioner, men Forsmark har beslutat att ställa hela sin leverans kameror, totalt 23 stycken, till Fukushimas förfogande.

– Vi har inga problem att göra den här omprioriteringen utan några drift- eller säkerhetsmässiga aspekter och planerar helt enkelt om för att stödja våra branschkollegor, säger Forsmarks vd Stefan Persson.

– I den besvärliga situation som uppstått efter jordbävningen är det självklart att alla hjälper till på alla sätt som vi kan, säger ISEC:s vd Niklas Barringer.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB
Telefon: 070-530 05 13
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se

Niklas Barringer, vd ISEC Industrial Security AB
Telefon: 070-606 38 02, alternativt 042-33 48 00
e-post: niba@isec.se