Nyhet | 2011-04-04 | 10:20

Forsmark bistår Fukushima

Forsmarks Kraftgrupp ska via sin leverantör av audiovisuella övervakningssystem för radioaktiv miljö bistå det jordbävningsdrabbade kraftverket i Japan genom att ställa en leverans av avancerade kameror till deras förfogande. Det är det japanska kraftbolaget Tepco som genom Hitachi-GE ställt en förfrågan till Forsmarks leverantör ISEC i Höganäs om skyndsamma leveranser av kameror för övervakning av tekniska installationer i anläggningen. Samma typ av kameror var planerade att bytas ut i Forsmark vid årets revisioner, men Forsmark har beslutat att ställa hela sin leverans av kameror, totalt 23 stycken, till Fukushimas förfogande. – Vi har inga problem att göra den här omprioriteringen utan några drift- eller säkerhetsmässiga aspekter och planerar helt enkelt om för att stödja våra branschkollegor, säger Forsmarks vd Stefan Persson. – I den besvärliga situation som uppstått efter jordbävningen är det självklart att alla hjälper till på alla sätt som vi kan, säger ISEC:s vd Niklas Barringer.