Nyhet | 2012-12-12 | 14:29

Forsmark bjöd in till öppet möte

 

Forsmark höll öppet möte i Östhammar

I måndags den 10 december bjöd Forsmarks Kraftgrupp in allmänheten till öppet möte för att informera om företagets arbete med säkerhetsfrågor. Mötet, som hölls i Östhammar, samlade ett 20-tal personer. 

Jonas Ferm, programledare för Forsmarks Säkerhetshöjning, berättade om Forsmarks arbete med stresstester och de säkerhetshöjande åtgärder som Forsmark planerar för i framtiden.

Arbetet med stresstesterna innebär att man studerar vad som händer vid yttre störningar som extrema väderfenomen. Man tittade också på vad som händer om flera av dem inträffar samtidigt.

Resultatet av stresstesterna, som redovisades i höstas, visade att Forsmark är väl rustat att möta extrema väderfenomen och att säkerhetssystemen är robusta.

– Bland annat har vi gått igenom aktuella driftinstruktioner i kontrollrummet, sa Jonas Ferm.

Göran Persson, vice VD på Forsmark berättade om Greenpeaceintrånget på Forsmark i oktober i år och om Forsmarks förbättringsåtgärder gällande det fysiska skyddet. Bland annat föreslås fordonskontroller längre från anläggningen.

– Jag kan konstatera att det fysiska skyddet har ökat markant sedan början av 90-talet. Detta har medfört att den öppenhet som vi gärna vill ha riskerar att gå förlorad, vilket känns som en tråkig utveckling, säger Göran Persson.

Niclas Metzén, chef för Forsmarks Reaktorsäkerhet, berättade om Forsmarks internationella erfarenhetsutbyte. Han konstaterade att kärnkraftssäkerhet inte är ett enskilt arbete utan bygger på ett gemensamt erfarenhetsutbyte och är en nödvändighet för att kunna förbättra säkerheten och nå världsklass.

Bland annat berättade han att de externa granskningar som genomförts av IAEA (Internationella Atomenergiorganet)  och WANO (World Association Nuclear Operators) på Forsmark har haft stor betydelse för hur Forsmark arbetar med säkerhetsfrågor, men även att Forsmark delar med sig till andra.

– I höstas var TEPCO, kraftbolaget som äger det olycksdrabbade kärnkraftverket i Fukushima, och tittade på Forsmarks möjlighet att filtrera utsläpp via de så kallade friskfiltren, berättade Niclas Metzén.

Under mötet och fikapausen fanns det tid för frågor. Frågorna rörde allt från hur Forsmark hanterer en eventuell isstorm till hur man ställer sig till att ha beväpnade vakter på anläggningen.

För de som missade mötet kommer det att ges fler möjligheter.

– Planerna är att minst en gång per år bjuda in allmänheten till öppet möte där vi berättar om aktuella frågor för verksamheten i Forsmark, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmarks Kraftgrupp.