Nyhet | 2011-08-09 | 16:30

Forsmark källsorterar vatten

Med två nyinköpta vattentankar ökar Forsmarks lagringskapacitet för avfallsvatten med det dubbla. Rent vatten kommer direkt att kunna separeras från kontaminerat vatten för återvinning.

Vattentankar ForsmarkDe två nya tankarna som tillverkats av ÖMV i Örnsködsvik fraktades till Forsmarks hamn med båt. Foto Elin Bergqvist.

Enligt en dom från Miljödomstolen måste FKA från och med 2012 rena allt avloppsvatten från kontrollerat område innan det släpps ut i havet. För att uppfylla kravet har två tankar för avfallsvatten på vardera 1500 m³ köpts in för att komplettera de två tankar som redan finns vid Forsmark 1 och 2.

De nya tankarna som är 14,5 meter breda, 11 meter höga rymmer 1 500 kubikmeter vatten vardera.
Tankarna kommer att underlätta hanteringen av avfallsvatten under revisionen då stora mängder kontaminerat vatten tas om hand. De redan små utsläppen av radioaktiva ämnen till havet kommer också att minskas.

Vinsterna med denna mångmiljoninvestering är flera. Förutom lägre utsläpp av aktivitet till havet kommer renat vatten att kunna återvinnas direkt. Förr har det rena vattnet blandats med det kontaminerade på grund av utrymmesbrist. Nu kan kontaminerat vatten direkt separeras från rent vilket innebär att det rena vattnet kan återvinnas så att nytt processvatten inte behöver tillverkas.

Transport av vattentankVägen mellan hamnen och Forsmark 12 är förstärkt för att klara tunga transporter. Foto Elin Bergqvist.

ÅskådareMargaretha Karlsson och Åsa Sundberg arbetar i projektet.
– Vi var lediga idag, men ville så gärna se transporten så vi gjorde en utflykt istället, berättar de. Foto Elin Bergqvist.

De nya tankarna lyfts på platsDe 40 ton tunga tankarna lyfts in i den nybyggda avfallsbyggnaden bredvid Forsmark 1. De ställs på runda betongfundament, i vilka de svetsas fast. Foto Benny Karlsson.

Så renas kontaminerat avfallsvatten
1. Vatten från bland annat reaktorhallsbassängen, golvdränage och kondensationsbassänger förs till vattentankar för provtagning.
2. En analys görs och är vattnet rent kan det återanvändas. Resten av vattnet renas i en indunstaranläggning. I indunstaren värms vattnet som förångas och på så sätt renas vattnet från salter och partiklar.
3. Kvar efter indunstningsprocessen blir ett koncentrat som torkas för att avlägsna vatten och minska avfallsvolymen. Därefter gjuts koncentratet in i bitumenkokiller (asfalt).
4. Efter innehållsregistrering i en avfallsdatabas sker transport till SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, för slutförvaring.