Nyhet | 2010-11-04 | 13:39

Forsmark levererar el med full effekt igen

Forsmark levererar full effekt

Efter ett år av stora driftstörningar levererar alla tre kärnkraftsreaktorer i Forsmark el med full effekt igen. Under torsdagen nådde Forsmarks reaktorer en samlad effekt på drygt 3100 megawatt vilket motsvarar cirka en sjättedel av elproduktionen i Sverige.

Samtliga av höstens revisioner är nu avklarade och de långvariga problemen med vibrationer som funnits på turbinventilerna i Forsmark 2 har åtgärdats.

– Vi har nu full produktion av el och normalt driftläge i Forsmark. Vår målsättning är att förbli där fram till nästa års planerade revisioner, säger Stefan Persson, VD för Forsmarks Kraftgrupp AB.

– Samtidigt sätter vi säkerheten främst i Forsmark. Det innebär att om störningar uppstår stänger vi av anläggningen för att åtgärda eventuella problem, fortsätter Stefan Persson.

Det har varit ett prövningens år för Forsmark och hela kärnkraftsindustrin sedan förra vinterns omfattande driftstörningar. Forsmarks tre reaktorer har inte samtidigt levererat el med full effekt sedan den 21 januari i år.

– Den el vi producerar i Forsmark har mycket låga klimatpåverkande utsläpp och bidrar till våra kunders elförsörjning. Det känns därför väldigt bra att vara tillbaka i full produktion inför den kommande vintersäsongen.

– Vi kommer att ta med oss lärdomarna från året för att i framtiden utveckla vår förmåga att leverera el stabilt och säkert i Forsmark, avslutar Stefan Persson.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13, cin@forsmark.vattenfall.se