Nyhet | 2011-09-20 | 07:44

Forsmark överklagar kommunbeslut

Forsmarks Kraftgrupp har beslutat att överklaga Östhammars kommuns beslut om byggsanktionsavgift på över två miljoner kronor för de tillfälliga bostadsmoduler som uppfördes i Forsmarks bostadsområde innan kommunen hade meddelat bygglov.

 I februari 2011 sökte Forsmarks Kraftgrupp ett tidsbegränsat bygglov för ett antal bostadsmoduler. Kärnkraftverket genomför varje sommar en översyn, revisioner, på alla reaktorer, då mellan ett- och tvåtusen fler personer än vanligt kan arbeta vid anläggningen.

– Det ställer stora krav på planering och logistik och vi måste kunna erbjuda boende för en stor del av all inhyrd personal, säger Forsmarks biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

Men den här gången tog det längre tid än Forsmark haft anledning att förvänta sig för kommunen att medge bygglov. Forsmark hann därför ställa upp de tillfälliga bostadsmodulerna för användning under årets revisioner och demontering senast till årsskiftet.

Tidigare hade bygglov för samma slags ärenden bara tagit några veckor, men nu fattade kommunen sitt beslut först efter sex månader. Samtidigt med bygglovet beslutade kommunen också att påföra Forsmark en byggsanktionsavgift på över två miljoner kronor, ett slags böter, för olovligt byggande. Trots att lov alltså beviljades i efterhand.

Redan i utgångsläget är regelverket komplext. Dessutom har ny lagstiftning införts under processens gång, vilket har inneburit att landets kommuner själva fått en möjlighet att påföra straffavgifter på ett par miljoner kronor, pengar som tillfaller kommunerna själva.

– Vi har respekt för de utmaningar som det här innebär för kommunen. Men det är förstås av stor vikt för näringsliv och privatpersoner i ett samhälle att kommunen har rätt kompetens och att myndighetsutövningen blir korrekt. Vi har dessvärre haft skäl att anta att så inte är fallet i det här ärendet, säger Tomas Hägg.

Kommunens beslut baseras, enligt Forsmarks utredning, på en bestämmelse som uttryckligen inte gäller den överträdelse som Forsmark gjort sig skyldigt till.

– Dessutom kan det knappast ha varit lagstiftarens mening att enskilda företag, eller privatpersoner, skulle påföras böter på flera miljoner för tillfälliga byggen som samhället i grunden bedömer är rätta och riktiga, säger Tomas Hägg.

Nya baracker är svartbyggen (UNT)

Forsmarks överklagande 

För mer information:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef Forsmark
tel: 070-3621772
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se

För juridiska frågor, ombudet:
Advokaten Maria Ingelsson, Advokatfirman Lindahl
tel: 070-2023734
e-post: maria.ingelsson@lindahl.se