Nyhet | 2010-02-03 | 16:11

Forsmark passerar 600 TWh och Ringhals förbereder start

I slutet på januari passerade Forsmarks Kraftgrupp AB en produktion om 600 TWh sedan starten för 30 år sedan. Det är lika mycket el som Sverige förbrukar under fyra år. Inom kort startar även Ringhals 2, efter att ha varit avstängd för modernisering sedan maj förra ut.

Klockan 17.00 den 31 januari 2010 passerade Forsmark en total produktion om 600 TWh el sedan starten 1980 då Forsmark 1 togs i drift. – Det är en milstolpe för svensk kärnkraft. Forsmark har producerat lika mycket el som hela Sverige använder under fyra år, säger Tomas Hägg som är biträdande kommunikationschef för Forsmark. Forsmark har också relativt sett haft en bra tillgänglighet sedan den första reaktorn togs i drift 1980. Från början kalkylerades kärnkraftverket ha en tillgänglighet på 75 procent med en produktion om 437,5 TWh under 25 års drift. Men det har alltså redan blivit mer än så. – Vi har en genomsnittlig tillgänglighet på 87,5 procent och även fast tillgängligheten blev lägre för 2009, på grund av långa och omfattande revisioner, producerade vi ändå nästan två TWh över vårt totala genomsnitt på ungefär 20 TWh per år, säger Tomas Hägg.   Ringhals 2 På Ringhals pågår bränslepåfyllning i reaktor 2. Moderniseringen av reaktorn inleddes i maj 2009 och inom kort startas den igen, inledningsvis med en reducerad effekt på grund av bristande pumpkapacitet i ett av reaktorsystemen. Pumparna kommer att bytas ut vid 2011 års revisionsavställning. Efter bytet kommer Ringhals 2 återigen att gå till 100 procent.
Fakta TWh är en förkortning av terrawattimme. En TWh är 1 000 000 000 kWh (kilowattimmar), vilket motsvarar en årsförbrukning el för runt 100 000 hushåll.