Nyhet | 2010-03-25 | 13:17

Forsmark värderar Siemens insats

Siemens ställer en grupp specialister till Forsmarks förfogande med uppdrag att lösa vibrationsproblemen vid Forsmark 2. Det blev resultatet av ett möte i Forsmark mellan företrädare för Forsmarks Kraftgrupp och Siemens Energy i Tyskland.

Vibrationerna i F2:s regler- och snabbstängningsventiler har medfört en betydligt lägre effekt än normalt. Detta innebär att Forsmark förlorar förtroende hos marknaden och allmänheten samt drabbas av stora merarbeten och tappad produktion.
– Den vibrationsökning som inträffade under arbetet med driftsättningen av de nya systemen har olyckligtvis orsakat att kraftverket för närvarande inte når full effekt, säger Craig Weeks, CEO of Fossil Service business unit vid Siemens Energy i Tyskland.
– Vi poängterade hur svår situationen är för oss och värderar Siemens ställningstagande att prioritera vårt gemensamma arbete med att finna en lösning, säger Stefan Persson som är verkställande direktör på Forsmark.

Revisionen vid Forsmark 2 fick oanade effekter.

Revisionen vid Forsmark 2 fick oanade effekter.

Siemens specialister avser att, tillsammans med Forsmarks egna specialister, lösa problemen så snabbt som möjligt. Handlingsplanen omfattar både kortsiktiga åtgärder och åtgärder på lite längre sikt.
– Siemens Energys specialistgrupp kommer, tillsammans med Forsmarks specialister, att arbeta för att bringa klarhet i vilka reviderande åtgärder som behövs för att anläggningen ska kunna nå full effekt, säger Craig Weeks.

De åtgärder som bedöms vara möjliga är korrigeringar av befintliga ventiler alternativt bygga tillbaka till ursprungligt utförande eller byta till andra ventiler.
– Siemens Energy och Forsmark arbetar i en bra och nära relation för att lösa den här tekniska frågan, säger Craig Weeks, en inställning som delas av Forsmarks verkställande direktör.
– Siemens fick vårt uppdrag att bland annat genomföra byte av högtrycksturbiner samt ventiler för reglering och snabbstängning. Vi vill slutföra detta tillsammans och värdesätter Siemens insats, säger Stefan Persson.

Text och bild: Tomas Hägg

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13
Herr Alfons Benzinger, Siemens AG Energy Sector Key Support Functions, +49 174 155 94 47