Nyhet | 2007-11-14 | 14:11

Forsmarks AIP inlämnad till IAEA

I februari 2008 välkomnar Forsmark IAEA:s granskning, OSART (Operational Safety Review Team). Inför besöket har Forsmark skickat en 300 sidor lång rapport, kallad Advance Information Package (AIP), till IAEA.

AIP-rapporten syftar till att ge OSART-inspektörerna möjlighet att skaffa sig anläggningskännedom och kunskap om personalens rutiner inför besöket. Rapporten beskriver huvudsakligen de verksamhetsområden som OSART kommer att granska under sitt besök i Forsmark. Dessutom beskrivs Forsmark allmäntekniskt och personalmässigt samt företagets verksamhet i ett historiskt perspektiv. Den inlämnade rapporten ska nu granskas av IAEA. Efter eventuella revideringar kommer den sedan att skickas till OSART-inspektörerna.

Granskningen i Forsmark grundar sig på önskemål från de svenska kärnkraftsbolagen, SKI (Statens kärnkraftsinspektion) och den svenska regeringen. Den internationella granskningen genom IAEA är ett sätt att stärka och säkerställa säkerheten och ska utföras på de tre svenska kärnkraftverken: Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor