Nyhet | 2010-07-08 | 14:00

Forsmarks Års- och miljöredovisning för 2009

Årsredovisningen innehåller Forsmarks finansiella- och miljömässiga resultat för 2009. Läs om hur vi arbetar med miljö, säkerhet, förtroende, forskning, utveckling och framtiden. 

Forsmarks strategiska inriktning för 2010-2015 är bland annat att:

  • Nå "världsklass" med avseende på säkerhet och driftresultat.
  • Öka internationaliseringen där våra rutiner och tekniska lösningar harmoniseras med internationell praxis via IAEA och WANO.
  • Investera för att stärka reaktorsäkerheten och genomföra effekthöjningar på samtliga tre block.
  • Resurs- och kompetensplanera inför kommande pensionsavgångar.

Ladda ner och läs års- och miljöredovisningen i pdf- format genom nedanstående länk. Om du önskar en tryckt version av Forsmarks års- och miljöredovisningen så meddela ditt namn och adress via e-post till efi@forsmark.vattenfall.se så kommer den med posten.  Års- och miljöredovisningen 2009 på engelska kommer inom kort.

Forsmarks Års-och miljöredovisning 2009 (PDF 2089 kB)