Nyhet | 2009-09-08 | 17:07

Forsmarks berg slutförvar för svenskt kärnavfall

Under sommaren valde Svensk Kärnbränslehantering, SKB, plats för Sveriges använda kärnbränsle, efter lång tids utredning. Valet stod mellan Forsmark i Östhammars kommun, och Oskarshamn. Forsmarks torra berg med få sprickor avgjorde saken, då detta innebär bättre förutsättningar för ett långsiktigt säkert förvar och ett enklare genomförande. – Berget har talat. Resultaten är entydiga. Våra säkerhetsexperter har slagit fast att Forsmark har bättre förutsättningar för ett långsiktigt säkert förvar och ett enklare genomförande, säger SKB:s VD Claes Thegerström. Valet av Forsmark som plats för kärnbränsleförvaret är ett resultat av närmare 20 års arbete där Svensk Kärnbränslehantering, SKB, genomfört översiktsstudier i stora delar av Sverige, förstudier i åtta kommuner och därefter platsundersökningar i Forsmark, Östhammars kommun, och Laxemar, Oskarshamns kommun. Den långsiktiga säkerheten var avgörande för platsvalsbeslutet, men det finns även andra faktorer som talar för Forsmark. Berget i Forsmark leder bort värme bättre än i Laxemar i Oskarshamn och därmed kan kapslarna med varmt kärnbränsle förvaras närmare varandra. Det betyder att ett förvar i Forsmark tar mindre plats vilket underlättar genomförandet och ger mindre bergmassa att hantera. I Forsmark uppförs dessutom anläggningen ovan jord på befintligt industriområde. Även om SKB nu har gjort sitt val så återstår en lång resa innan kärnbränsleförvaret kan tas i bruk. Tidigast år 2023 kan de första kapslarna föras ner i förvaret. – Nästa viktiga steg är de tillståndsansökningar som SKB om ungefär ett år ska lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen, säger Claes Thegerström. Nedan visas en illustration av den valda platsen för slutförvar intill Forsmarks kärnkraftverk (Källa: SKB).