Nyhet | 2009-04-03 | 10:50

Forsmarks eget granskningsteam

Forsmarks granskningsteam

Jan Engvall, Gunilla von Übisch och Pierre Arvidsson arbetar med interna granskningar på Forsmark. Det gör även Maria Vennström, som dock saknas på bild.

Forsmark och andra kärnkraftverk granskas ibland av internationella expertteam. Syftet med detta är att utvärdera och vidareutveckla säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken. Men Forsmark har också ett eget granskningsteam, som året om kvalitetsgranskar arbetet som utförs.

Många känner till att Forsmark förra året granskades av OSART, ett expertteam utsett av FN:s atomenergiorgan IAEA. Men vad en del kanske inte känner till är att Forsmark även har egna granskare, som kvalitetsgranskar arbetet som utförs och ser till att vi följer de krav som gäller för att bedriva kärnteknisk verksamhet.

De interna granskningarna utförs enligt Forsmarks lednings- och kvalitetshandbok, Forsmarks eget verktyg för att säkerställa att verksamheten lever upp till lagar och krav som ställs av ägare, myndigheter med flera. Det är Forsmarks säkerhetsavdelning som jobbar med dessa frågor och Jan Engvall, Gunilla von Übisch, Pierre Arvidsson och Maria Vennström, som är anställda där, utgör Forsmarks eget granskningsteam.

De berättar att det finns två typer av interna granskningar. Den första och vanligaste är en ordinarie granskning som styrs av en rullande flerårsplan. Den andra typen är en temagranskning, som görs när något speciellt ska följas upp. Det kan exempelvis röra sig om översyn av hur en ny avdelning fungerar. Temagranskningar kan också beställas av en avdelning som exempelvis vill följa upp ett projekt.

- För avdelningarna i Forsmark ses interngranskningarna som en resurs för att hitta nya infallsvinklar och förbättringspotentialer i det dagliga arbetet, berättar Pierre Arvidsson.

Det senaste året har granskningsgruppen bland annat jobbat med att följa upp åtgärdspunkterna från OSART. I november väntas återbesök av det internationella expertteamet. Då ska åtgärdspunkterna från granskningen 2008 följas upp.

Text och foto: Eva Fischer