Nyhet | 2009-04-29 | 15:14

Forsmarks elevingenjörer färdigutbildade

Forsmarks elevingenjörer under en samarbetsövning

Forsmarks elevingenjörer under en samarbetsövning

De ingenjörer som hösten 2007 påbörjade Forsmarks 1,5 år långa internutbildning, elevingenjörsprogrammet, är nu färdigutbildade. I dagarna blir dessutom antagningarna till årets elevingenjörsprogram klara. Drygt hundra personer har ansökt till de 20 platser som finns på programmet som startar hösten 2009.

Elevingenjörsprogrammet vidareutbildar ingenjörer för Forsmarks framtida kompetensbehov. De 16 elevingenjörer som nyligen avslutade sin utbildning är nu anställda på olika kontor i Forsmark.
- Genom den här utbildningsinsatsen får yngre ingenjörer kompetens inom områden där Forsmark har ett stort behov. När de sedan överförs till olika kontor i organisationen har de fått en god grund att stå på i sin nya befattning, säger Richard Grönlund på personalenheten.

Elevingenjörsprogrammet är en lyckad satsning och ett nytt program drar igång i höst. Nytt för i år är inriktningen driftsättare/planerare, annars är upplägget i stort sett detsamma som förra gången med inriktningarna elkraft, reaktorsäkerhet och projektledning. Utbildningstiden är 19 månader och arbete varvas med praktik och studier.

Anna Gardemyr

Anna Gardemyr

- Jag har fått en ännu bredare kunskapsbas att stå på, både när det gäller kärnkraft, Vattenfallkoncernen och energiproduktion i stort, säger Anna Gardemyr, civilingenjör i energiteknik och nyutbildad elevingenjör.


Mer om elevingenjörsprogrammet