Nyhet | 2011-01-19 | 09:39

Forsmarks huvudfokus 2011

Säker produktion, att leverera det vi lovar och WANO:s granskning av kärnkraftverket utgör Forsmarks huvudfokusområden 2011.

Under 2011 lägger Forsmark ökade resurser på såväl drift som underhåll. I och med detta stärks förutsättningarna att nå världsklass, det vill säga att klassificera Forsmark som ett av de allra säkraste kärnkraftverken i världen.

Som ett led i Forsmarks säkerhetsarbete kommer WANO, World Association of Nuclear Operators, att granska kärnkraftverket i slutet av året. Forsmarks ambition är att regelbundet låta fristående organ, som till exempel WANO och FN:s atomenergiorggan IAEA, genomföra granskningar av verksamheten.

Säkerhet är en förutsättning för tillförlitlig produktion och en hög energitillgänglighet.