Nyhet | 2009-05-20 | 11:45

Forsmarks Kraftgrupp deltar i Albrektsmässan

Den 30 till 31 maj deltar Forsmarks Kraftgrupp i Albrektsmässan i Östhammar. I tältet på Sjötorget träffar du representanter från ledningsgruppen, personalavdelningen och kommunikationskontoret. Kom på besök, ställ frågor om energi och kärnkraft och passa på att provköra vår elbil.

En av våra elbilar

Under Albrektsmässan kan du provköra en av våra elbilar

Forsmarks Kraftgrupp har flera intressanta projekt på gång just nu, säkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder, anläggningsändringar och förberedelser för effekthöjning är några exempel. I år fyller dessutom vår majoritetsägare, Vattenfall, 100 år. Vattenfall är nu inne i en expansiv fas och undersöker bland annat möjligheterna att bygga en vindkraftspark vid Biotestsjön i Forsmark. Vindkraftprojektets kommunikatör finns på plats under mässan och svarar gärna på dina frågor.

Lärare och elever från Forsmarks skola kommer också att delta i mässan.
- Några av skolans elever har byggt en solcellsdriven elbil som de kommer att visa i anslutning till tältet, berättar Anders Markgren, som ansvarar för Forsmarks Kraftgrupps deltagande i Albrektsmässan.
- Vårt tält kommer att stå bredvid SKB:s, Svensk kärnbränslehanterings, tält. Vi har ett nära samarbete med varandra. SKB kan berätta mer om kärnavfallet och undersökningarna om det framtida slutförvaret av använt kärnbränsle som kommer att ligga i Forsmark eller Oskarshamn, säger Anders Markgren.

Anders Markgren

Anders Markgren

Albrektsmässan arrangeras av Östhammars företagarförening. Forsmarks Kraftgrupps tält har följande öppettider: lördag 10:00-17:00 söndag 10:00-15:00

Välkomna!