Nyhet | 2011-01-17 | 07:00

Forsmarks produktionsresultat 2010

Vinter i Forsmark

Produktionen på Forsmark uppgick för 2010 till nästan 19,7 terawattimmar. Alla tre reaktorer producerar full effekt sedan början av november förra året.

Produktionsresultatet för 2010 blev nästan 19,7 terawattimmar, vilket motsvarar hushållsel till cirka 4 miljoner hem. Resultatet är 4,3 terawattimmar under plan, vilket till största delen beror på de problem som Forsmark 2 hade med vibrationer på högtrycksturbinventilerna under 2010. Ventilerna byttes ut i november och sedan dess producerar reaktorn på full effekt.

Produktionen på Forsmark uppgår för närvarande till cirka 75 gigawattimmar dagligen, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till cirka 15 000 hem.

2010 avslutades med mycket goda produktionsresultat för både Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk. Nettoproduktionen för de två sista veckorna på året var sammanlagt den största i de två kraftverkens historia.

                      Produktion GWh    Tillgänglighet %

Forsmark 1    7 994                       93,8

Forsmark 2    3 334                       38,5

Forsmark 3    8 320                        81,4

Totalt             19 648                       71,8

.